Byplanbloggen

Ambisøse kollektivmål i Oslo. Kallmyr er overkjørt av bystyret og svekket

Byplanbloggen publiserer her bystyrebehandlingen av Ruters kollektivmelding K-2010. Behandlingen viser at byråd Kallmyr er overkjørt på flere områder, og han fremstår som sterkt svekket og bakstreversk. Bystyret fremstår derimot som svært spenstig. Flere av tiltakene har kommet på i politisk behandling. Så lenge ikke Kallmyr saboterer, (og det vil han nok prøve, kan kollektivtransporten gå en lys fremtid i møte. ) Kallmyr har allerede uttalt seg negativ til flere av tiltakene, f eks kollektivfelt i tunnelene. Det er flere ting som er verdt å merke seg: Oslo kommune er irritert på statens håndtering av jernbanen, og kommunen vil ha større styring med kollektivtransporten. Det gjenstår imidlertid å se om bystyret har baller nok til følge opp. Kallmyr er en løs kanon på dekk, og flere av tiltakene vil koste mye penger og i tillegg være svært vanskelig å håndtere. Statens Vegvesen vil fore eksempel også stritte i mot kollektivfeltforslagene. De er imidlertid gode  forslag, både symbolsk og med tanke på å oppnå klimamålene.  Nå skal det riktignok sies at vedtaket har klare elementer av symbolpoltitikk som nok er bedre for respektive politikere enn for kollektivsystemet, men la gå. Det er klart at bystyret må følge opp dette svært tett fremover, særlig i budsjettet.

Under følger kopi av en e-post som har gått rundt i administrasjonen i Oslo kommune.

Fra: Benedicte Bruun-Lie [mailto:benedicte.bruun-lie(e-post fjernet)]
Sendt: 19. februar 2010 15:26
Til: Kåss Tore; Jenssen Bernt Reitan
Kopi: bjorn.oscar.unander@(e-post fjernet)
Emne: Bystyrebehandling av K-2010 og belønningsordningssøknad

Hei,

Under følger til orientering bystyrets vedtak etter behandlingen av K- 2010 og belønningsordningssøknaden. Sakene ble behandlet på bystyremøtet 17.02.2010.  Vi kommer tilbake til oppfølgingen av disse vedtakene blant annet i budsjettbrevet.

Bystyrets vedtak etter behandlingen av K 2010 :

(mer…)

Reklamer

Nasjonale interesser på godsterminalen

Vi har lenge hørt om arbeidet med reguleringsplan som omfatter deler av Alnaelva og terminalområdene som benyttes til ulike former for godstransport og lagring, inkludert godstogterminalen som heter Alnabruterminalen. Dette arbeidet involverer to interessekonflikter: Spørsmålet om tilrettelegging for godstransporten og spørsmålet om lokalmiljø i Groruddalen. (mer…)


Ja til offentliggjøring av kommunale kart i Oslo!

05.12.09
1 kommentar

Oslo kommune tar seg godt betalt for kartene sine. Det er godt kjent, og svært problematisk. Det er særlig problematisk at reguleringsplanene skjules bak høye tollmurer. Hvorfor er det egentlig galt? Reguleringsplanene er utgangspunktet for arealbruken, og kan ha konsekvenser for et mye større område enn det planen egentlig omfatter. I noen tilfeller er reguleringsplaner i realiteten endringer i hele byplanen, og kan påvirke enkelteiendommer og enkeltpersoner direkte. Da er det ikke riktig at man må betale for å se dem.

Alle innbyggere har rett til å få kjennskap om arealplaner, men hvem vil betale hundrevis av kroner for det? Oslo kommune starter taksameteret før du får sett noe som helst.

Det er greit, vi vet at alle reguleringsplaner kunngjøres, men her er det flere mangler. For eksempel er det bare de nyeste planene som er kunngjort på Internett. Det betyr at flere av de store reguleringsplanene som fortsatt gjelder i Oslo ikke er tilgjengelig på nett. Vil du se dem, så må du betale.

Men det er ikke bare reguleringsplanene kommunen tar betalt for. Bor du ved en elv og vil vite hvor det er fare for flom? Vil du vite hvor flomsonene går? Hvor det er fare for steinras? Kvikkleire? Vil du se eldre kart? Gamle flybilder? Sorry, du må betale. Selv om dette er informasjon om det offentlige og  som i sin natur tilhører innbyggerne.  Det vil være i tråd med moderne tanker om åpen tilgang til elektronisk informasjon. Er Plan- og bygningsetatens praksis et brudd på lov om miljøinformasjon?


    Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

    Bli med 6 andre følgere

    Syndikering

    RSS Feed

    wordpress analytics
%d bloggere like this: