Byplanbloggen

Alna er ikke Akerselva

Akerselvas renessanse hang sammen med to viktige faktorer:

  1. Modne industrier forsvant.
  2. Endring i oppfatningen om hva byer er, som betød en overgang fra industribyer til tjenesteproduserende byer. Det var riktignok andre faktorer spilte imidlertid også inn, blant annet arealknapphet, slik at det oppsto det som noe upresist kan kalles «industrigentrifisering».

Akerselva ligger sentralt, med gangforbindelse til sentrum og viktige kollektivårer slik at det var riktig å fortette her. Akerselva har også vært forholdsvis lite forbygget, med mange grøntområder i behold. Disse merkelappene kan imidlertid ikke settes på Alna. (mer…)

Reklamer

%d bloggere like this: