Byplanbloggen

Oslos kommuneplan. Mange røde streker på kartet

Arealdelen av Oslos kommuneplan har kommunen gjemt godt dypt i menyhierarkiet på nettsidene. Ganske merkelig, all den tid kommuneplanens arealdel er så viktig for byens form. Kanskje særlig på en langsiktig skala. Kommuneplanen for Oslo har lenge vært spesiell, og det er den fortsatt, men i etterkant av ny plan- og bygninglov har det vært nødvendig å gjøre visse endringer. Kommuneplanen er fortsatt spesiell, men har kanskje nærmet seg andre kommuneplaner hva gjelder juridisk status. Akkurat den hybridmodellen har ikke kommunen spandert å legge ut på Internett, enda den faktisk er viktigere i praktisk bruk enn kommuneplanen. (mer…)

Reklamer

Slik blir Oslo heldigvis ikke

Byplanbloggen har spilt monopol på Internett. Det er en heldigital versjon av brettspillet, knyttet opp mot Google-kart hvor man kunne opprette brukere og deretter kjøpe hele gater og starte byggingen, men også sabotere ved å bygge fengsel eller kloakkrenseanlegg  på andres eiendommer. (mer…)


Publisert i byplan, oslo
Tags: , ,

Vi holder oss til planen i Bjørvika?

12.12.09
1 kommentar

Det er greit at byplanendringer vedtas med et langsiktig blikk, men det er likevel anledning til å se på dem på et nytt blikk. Det er nettopp det Riksantivaren har gjort.  Vi holder oss til planen, for å si det med Saglie. I Bjørvika er det allerede flere avvik fra opprinnelig reguleringsplan, og når hele reguleringsplanen for Bjørvika er realisert vil det ha gått nærmere tjue år. Selv om Riksantikvaren burde våget å si det tidligere, innebærer planen en omfattende bebyggelse der Oslos og kanskje Norges viktigste kulturminner presses fra flere kanter. Oslo kommune har gjort Bjørvika til sin darling og det ligger ikke ubetydelig prestisje til grunn, både i kommunens fagetat og hos politikerne.

Man skal være forsiktig med darlings. Har man skaffet seg darlings vil man prøve å beholde dem, koste hva det koste vil, og man blir blind for andre argumenter. Det er ikke bare planen i seg selv, men også enkeltbygg i Bjørvika som nå er darlings, det vises tydelig på behandlingen av Juan Herreros «Lambda», det nye Munch-Stenersenmuseet.

Oslo kommune er nå i ferd med å gjenta feilen som ble gjort ved  regulering Stiklestad-kvartalet. I bytte mot vage miljøargumenter og mange penger i kassa aksepterte kommunen meget høy tetthet og tvilsom bokvalitet. Det siste har kommunen selv innrømmet, men greier ikke ta lærdom av det. Sånt blir det byplantabber av.


    Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

    Bli med 6 andre følgere

    Syndikering

    RSS Feed

    wordpress analytics
%d bloggere like this: