Byplanbloggen

Fornebubanen som motor for byutvikling ved Vækerø

06.10.10
1 kommentar

Det er vel litt upresist å bruke overskriften Fornebubanen, siden det også er aktuelt å utrede superbuss. Det er likevel baneløsninger det brukes mest energi på , så vi tar oss friheten å gjette at planleggerne ikke synes buss er noen god idè. Det er åpenbart at planleggerne nå ikke gjør jobben sin, siden planleggingen trekker ut.
(mer…)

Reklamer

Ambisøse kollektivmål i Oslo. Kallmyr er overkjørt av bystyret og svekket

Byplanbloggen publiserer her bystyrebehandlingen av Ruters kollektivmelding K-2010. Behandlingen viser at byråd Kallmyr er overkjørt på flere områder, og han fremstår som sterkt svekket og bakstreversk. Bystyret fremstår derimot som svært spenstig. Flere av tiltakene har kommet på i politisk behandling. Så lenge ikke Kallmyr saboterer, (og det vil han nok prøve, kan kollektivtransporten gå en lys fremtid i møte. ) Kallmyr har allerede uttalt seg negativ til flere av tiltakene, f eks kollektivfelt i tunnelene. Det er flere ting som er verdt å merke seg: Oslo kommune er irritert på statens håndtering av jernbanen, og kommunen vil ha større styring med kollektivtransporten. Det gjenstår imidlertid å se om bystyret har baller nok til følge opp. Kallmyr er en løs kanon på dekk, og flere av tiltakene vil koste mye penger og i tillegg være svært vanskelig å håndtere. Statens Vegvesen vil fore eksempel også stritte i mot kollektivfeltforslagene. De er imidlertid gode  forslag, både symbolsk og med tanke på å oppnå klimamålene.  Nå skal det riktignok sies at vedtaket har klare elementer av symbolpoltitikk som nok er bedre for respektive politikere enn for kollektivsystemet, men la gå. Det er klart at bystyret må følge opp dette svært tett fremover, særlig i budsjettet.

Under følger kopi av en e-post som har gått rundt i administrasjonen i Oslo kommune.

Fra: Benedicte Bruun-Lie [mailto:benedicte.bruun-lie(e-post fjernet)]
Sendt: 19. februar 2010 15:26
Til: Kåss Tore; Jenssen Bernt Reitan
Kopi: bjorn.oscar.unander@(e-post fjernet)
Emne: Bystyrebehandling av K-2010 og belønningsordningssøknad

Hei,

Under følger til orientering bystyrets vedtak etter behandlingen av K- 2010 og belønningsordningssøknaden. Sakene ble behandlet på bystyremøtet 17.02.2010.  Vi kommer tilbake til oppfølgingen av disse vedtakene blant annet i budsjettbrevet.

Bystyrets vedtak etter behandlingen av K 2010 :

(mer…)


Alna er ikke Akerselva

Akerselvas renessanse hang sammen med to viktige faktorer:

 1. Modne industrier forsvant.
 2. Endring i oppfatningen om hva byer er, som betød en overgang fra industribyer til tjenesteproduserende byer. Det var riktignok andre faktorer spilte imidlertid også inn, blant annet arealknapphet, slik at det oppsto det som noe upresist kan kalles «industrigentrifisering».

Akerselva ligger sentralt, med gangforbindelse til sentrum og viktige kollektivårer slik at det var riktig å fortette her. Akerselva har også vært forholdsvis lite forbygget, med mange grøntområder i behold. Disse merkelappene kan imidlertid ikke settes på Alna. (mer…)


Ja til fotgjengere – nei til bilen. Riktig måte å gjøre det på

Bilfri løsning på Manglerud - skilting Byplanbloggen ble tipset om denne skiltingen på Manglerud. Her er det bygget en snuplass ved barnehagen, men snuplassen er sperret for biler og adkomsten til skole og barnehage er reservert fotgjengere. Ettersom det vanligvis er mange fotgjengere ved en skole, ofte samtidig med henting med henting og levering til barnehagen, synes dette som god måte å gjøre det på. I tillegg kommer en viss symboleffekt både ved skilitingen og tiltaket. La gå at snuplassen var ny og unødvendig å bruke penger på.  (mer…)


Gidder ikke kommunen å gjøre ferdig jobben på Oppsal?

01.01.10
1 kommentar

Oppsal-plansmien ble gjenomført med brask og bram høsten 2009. Selv om plansmie (også kjent som charette) har vært benyttet flere ganger i Oslo ble det i tilfellet Oppsal vist klart frem hvor dypt tilhørigheten til bydelene i Oslo stikker. Lokalbefolkningen skriver ikke bare sutrete innlegg i avisen. De har et dypt ønske om den best mulige fysiske utvikling av omgivelsene. Lærdommene fra Oppsal-smien er at 1)Kommunen har begynt å bry seg om de ytre bydelene 2)Når prøver å gjøre en skikkelig plansmie så får en det til og 3)Det er usikkert om kommunen vil gjøre jobben ferdig. Sammendragsrapporten fra Oppsal-plansmia ender med svært vage løfter. Den ender i realiteten med å legge sluttresultatet i hendene på private utbyggere, og det er stor risiko for at OBOS til slutt overtar rollen som byplanlegger på Nye Oppsal. (mer…)


  Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

  Bli med 6 andre følgere

  Syndikering

  RSS Feed

  wordpress analytics
%d bloggere like this: