Byplanbloggen

NRK Spekter: Er Fjordbyen Bjørvika en god idé?

NRK Spekter intervjuer Ellen de Vibe og Arne Sødahl. Sendt som en del av Spekter 10.03.2010, med navn ”Det stygge Norge”. Transkripsjon av intervjuet. Intervjuet på nett-tv. (mer…)

Reklamer

Vi holder oss til planen i Bjørvika?

12.12.09
1 kommentar

Det er greit at byplanendringer vedtas med et langsiktig blikk, men det er likevel anledning til å se på dem på et nytt blikk. Det er nettopp det Riksantivaren har gjort.  Vi holder oss til planen, for å si det med Saglie. I Bjørvika er det allerede flere avvik fra opprinnelig reguleringsplan, og når hele reguleringsplanen for Bjørvika er realisert vil det ha gått nærmere tjue år. Selv om Riksantikvaren burde våget å si det tidligere, innebærer planen en omfattende bebyggelse der Oslos og kanskje Norges viktigste kulturminner presses fra flere kanter. Oslo kommune har gjort Bjørvika til sin darling og det ligger ikke ubetydelig prestisje til grunn, både i kommunens fagetat og hos politikerne.

Man skal være forsiktig med darlings. Har man skaffet seg darlings vil man prøve å beholde dem, koste hva det koste vil, og man blir blind for andre argumenter. Det er ikke bare planen i seg selv, men også enkeltbygg i Bjørvika som nå er darlings, det vises tydelig på behandlingen av Juan Herreros «Lambda», det nye Munch-Stenersenmuseet.

Oslo kommune er nå i ferd med å gjenta feilen som ble gjort ved  regulering Stiklestad-kvartalet. I bytte mot vage miljøargumenter og mange penger i kassa aksepterte kommunen meget høy tetthet og tvilsom bokvalitet. Det siste har kommunen selv innrømmet, men greier ikke ta lærdom av det. Sånt blir det byplantabber av.


    Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

    Bli med 6 andre følgere

    Syndikering

    RSS Feed

    wordpress analytics
%d bloggere like this: