Byplanbloggen

Nasjonale interesser på godsterminalen | 16.01.10

Vi har lenge hørt om arbeidet med reguleringsplan som omfatter deler av Alnaelva og terminalområdene som benyttes til ulike former for godstransport og lagring, inkludert godstogterminalen som heter Alnabruterminalen. Dette arbeidet involverer to interessekonflikter: Spørsmålet om tilrettelegging for godstransporten og spørsmålet om lokalmiljø i Groruddalen.Oslo kommune hevder veldig sterkt at gjenåpning av Alna på det angitte området har avgjørende betydning for lokalmiljøet i Groruddalen. Godstransportørene(samlasterne), samt Jernbaneverket, mener at planområdet har avgjørende betydning for den nasjonale godstransporten, og at selve Alnabruterminalen og utviklingsmulighetene er sentrale å ivareta som nav i godstransporten. Her har de utvilsomt rett.

For Oslo kommune er det nå helt nødvendig og naturlig at Groruddalen prioriteres på ulike måter. Den aktuelle gjenåpning er i så måte perfekt – på flere måter. Elven åpnes, man gjennomfører et synlig tiltak, og politikerne får vist seg handlekraftige. Til dette hører at kommunen kan argumentere mot private utbyggere(transportørene) og staten (Jernbaneverket) og fremstille dem som uhyrer som beslaglegger uhørt store deler av kommunen nærmest ulovlig.  Kommunen oppnår derfor en ikke ubetydelig PR-gevinst.

Jernbaneverket og transportørene har ønsket å utnytte området til godstransportfunksjoner under henvisning til nærhet til Alnabruterminalen. Det er sambrukseffekter i området i tillegg til korte avstander mellom de ulike terminalene som er hovedargumentasjonen. Legg merke til at transportørene også i stor grad er eiendomsbesittere så det er ikke bare driftsmessige forhold, men også finansielle årsaker til at de handler som de gjør.

Oslo kommune ser på åpning  av Alna som en naturlig videreføring av suksessen med transformasjon og vitalisering langs Akerselva. Det skal gjentas langs Alna.  Kontrasten til tiden da elver og bekker ble lukket nærmest en masse er definitivt over, og det er en stund siden byplankontoret hadde interne konkurranser i å lukke flest mulig elver. Det er i hovedsak lokalmiljø, grøntstruktur og naturopplevelse argumentene går i, utover sakens mer symbolpolitiske sider. Symbolpolitikken i kommunens holdning understrekes av at det er nødvendig å gjøre store endringer i Alnas løp med nærmeste omgivelser, slik at det ikke er tale om gjenåpning av Alna, men en ny elv fjernt fra det historiske løpet.  Dette er imidlertid av liten interesse ettersom det en opplevbar elv med tilhørende grøntstruktur kommunen bestreber.

Jernbaneverket argumenterer med at det er nødvendig å ivareta dagens godsterminal og sikre plass for eventuelle videre utvidelser.  Bakteppet her er en sterk vekst i godstrafikk og forventet vekst. Klima er dagens mes populære ord og brukes for å legitimere omtrent alt, så også her. Jernbaneverket har rett i at godstrafikken bør ledes over til jernbane, i tråd med både nasjonale målsettinger. Ettersom dagens beliggenhet er i nærheten av optimal er det ikke et alternativ å flytte terminalen, slik ventet vekst må kunne håndteres.

Miljøverndepartementet ser at godstransporten er viktig, ettersom dette er et åpenbart og uttalt nasjonalt mål. Det er sannsynlig at departementet tar Jernbaneverkets innsigelse mot reguleringsplanen for Alna-området  til følge slik at godstransporten blir ivaretatt. Men det kan hende de enkelte transportørene ikke får viljen sin på alle punkter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

    Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

    Bli med 6 andre følgere

    Syndikering

    RSS Feed

    wordpress analytics
%d bloggere like this: